ikc noord rijk
 


De kinderen die in de plusklas zitten hebben tijdens
een les over roofvogels o.a. uilenbollen uitgeplozen. Bij
een andere les hebben ze geleerd over de anatomie van het hart.plusklas

plusklas

plusklas

plusklas

plusklas

plusklas

plusklas

plusklas

plusklas

plusklas

 


↔ terug     boven ↑