ikc noord rijk
 scheepvaartmuseum
met groep 3 naar het scheepvaartmuseum


de kleinste van de klas
de kleinste van de klas


energiebus
groep1-2b


paasontbijt
groep1-2c


kinderboerderij
kinderboerderij
Stichting Openbaar Onderwijs Noord en kinderopvangorganisatie TintelTuin werken samen om kinderen en ouders de keuze te bieden, voor onderwijs en opvang die naadloos op elkaar aansluiten. Wij zijn samen op weg om dit in Integraal Kind Centrum NoordRijk vorm te geven.


Voor kinderen en ouders
Het Integraal Kind Centrum is in haar ultieme vorm in de wijk, voor álle kinderen, de plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen. Spelenderwijs leren en lerenderwijs spelen. Kinderen ervaren eenzelfde pedagogisch klimaat gedurende de hele dag, krijgen begeleiding van één team, dat zowel de talenten, als de zorgen over de kinderen met elkaar deelt; lijnen die op school worden uitgezet, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang. Kinderen hebben het fijn en worden hierdoor actief uitgedaagd.


Ouders hebben het voordeel van overdracht door 1 team van medewerkers en ontvangen informatie vanuit 1 loket. Vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een kwalitatief aanbod van opvang en onderwijs. Gedurende de hele dag, en ook tijdens de vakanties. Het IKC is altijd open.


Wij kiezen voor deze intensieve vorm van samenwerking om de volgende redenen:
  • Alle kinderen van 0 – 4 jaar kunnen in aanmerking komen voor een aanbod, dat zowel kinderdagopvang als de peuterschool omvat, er is geen onderscheid tussen kinderen.
  • Wij investeren in de ontwikkeling van kinderen met een integraal aanbod voor kinderen van 0 – 4 jaar dat doorloopt in de onderbouw. Wat de kans op het succesvol bestrijden en voorkomen van achterstanden en het opheffen van ontwikkelingsachterstanden vergroot. Dit is het meest effectief in de periode van 0 – 6 jaar.
  • Een doorlopend programma voor kinderen van 0 – 13 jaar op één locatie is voor veel (toekomstige) ouders aantrekkelijk.
  • Met een doorlopend programma voor 0 – 13 jaar groeien de kinderen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. We verwachten dat de kinderen na het basisonderwijs zullen uitstromen naar een hogere vorm van het voortgezet onderwijs.
  • Met deze samenwerking en dit programma ontstaat er een aantrekkelijke voorziening. Waarmee wij kunnen blijven reageren op een veranderende omgeving en daardoor een veranderende vraag aan het onderwijs en de opvang.