ikc noord rijk
 wit
thema techniek: kinderen metselen
een eigen woning


techniek
thema techniek: kinderen bouwen
bouwmachines, voertuigen, vaartuigen


duurzaam
thema: duurzaam met Solly
(kinderen bouwen een duurzame wereld)


wit
interactieve theatervoorstelling voor
ouders op IKC NoordRijk


gr4artis
met groep 4 naar Artis


leerorkest10jaar
leerorkest 10 jaar!


politieles
les van de politie over keuzes makenGymnastiek
Tijdens de lessen gymnastiek in de speelzaal draagt uw kind gymkleding en gymschoenen (geen schoenen met zwarte zolen a.u.b.). Wilt u de gymspullen van een merkje voorzien in verband met zoekraken! Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan sieraden te dragen tijdens de gymles. Het wordt op prijs gesteld als deze worden thuis gelaten op de dagen dat uw kind gym heeft.
→ gymrooster


Sportdag
Een keer per jaar wordt er een sportdag georganiseerd. Deze vindt plaats op een sportveld.


Zwemlessen
De leerlingen uit groep5 zonder diploma krijgen zwemles. De lessen worden voor een groot deel gesubsidieerd door de overheid. Van de ouders wordt een bijdrage van 28,20 euro verwacht.
De lessen worden door gediplomeerde instructeurs gegeven in het Floraparkbad. De kinderen worden met een bus naar het zwembad gebracht en de ouders halen zelf hun kind weer van het zwembad op. De zwemlessen zijn dit jaar een verplichte naschoolse activiteit. Alleen met een doktersverklaring kunnen kinderen vrijgesteld worden van de zwemlessen.


Schoolkamp
De groepen 7 en 8 gaan van woensdag 26 september tot en met vrijdag 28 september op kamp.

Leerorkest
De groepen 1 tot en met 4 krijgen eens in de 14 dagen muziekonderwijs van een docent van de muziekschool. Tijdens deze lessen worden luisteren, componeren en improviseren gecombineerd. De leerkracht krijgt allerlei handvatten om de week daarop verder te gaan met de kinderen.
De groepen 5 tot en met 8 leren een muziekinstrument te bespelen. In groep 5 wordt een instrument gekozen en daar krijgen zij wekelijks tot en met groep 8 les in. Twee keer per jaar wordt er een concert gegeven. Dit concert vindt meestal plaats onder schooltijd en kan door ouders worden bezocht.
Naast de muzieklessen op school is er ook de mogelijkheid om naschoolse lessen te volgen. Deze muzieklessen worden door de muziekschool aangeboden als naschoolse activiteit. Vanaf groep 7 is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding het instrument mee naar huis te nemen zodat er thuis kan worden geoefend.

Bibliotheek
Op onze school willen wij een uitgebreide bibliotheek opbouwen. Naast verhalende boeken willen wij ook een schat aan informatieve boeken over allerlei onderwerpen gaan plaatsten. De kinderen worden op deze manier gebracht tot kritisch lezen; bovendien leren zij boeken te gebruiken bij alle mogelijke opdrachten en onderwerpen. Dit leren studeren is van groot belang voor de (taal)ontwikkeling van de kinderen maar het is ook een belangrijke voorbereiding op het vervolgonderwijs. De boeken zijn alleen voor gebruik op school. Jaarlijks brengen alle groepen een bezoek aan de bibliotheek.

Schooltuin
De leerlingen uit groep 6 volgen van januari tot en met oktober lessen op de schooltuinen. Tijdens de zomermaanden wordt er geoogst en in oktober volgen er nog enkele binnenlessen. Deze laatste lessen worden dus gegeven in groep 7. Aan de ouders van groep 6 wordt een bijdrage van € 12,50 gevraagd.

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 krijgen een verkeerstest. Deze bestaat uit een theoretisch deel. In groep 8 doen de leerlingen een praktijkexamen. Er wordt gelet op het juist naleven van de verkeersregels. Als uw kind deze test met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt het een diploma.

Schoolreisje
Aan het eind van het schooljaar gaan we met alle groepen op schoolreisje. De bestemming zal per jaar worden vastgesteld. In de toekomst willen wij voor de bovenbouw ook de meerdaagse schoolreizen in gaan voeren.