ikc noord rijk
 kinderraadfotonieuwsbrief2016nr11
Dit is een foto van de hele kinderraad.
Binnenkort informeren zij u over de ideeën
en plannen die zij hebben en die zij samen
met de leerlingenraad gaan uitvoerenleerlingenraad
Door middel van lessen over de Nederlandse staatsinrichting krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 o.a. inzicht in het verloop van de verkiezingen.

Leerlingen, die dit willen, kunnen zich kandidaat stellen voor de "leerlingenraad". Deze leerlingen zullen verkiezingsposters maken, met daarop; een foto en de motivatie van hun kandidaatstelling. Aan het einde van de campagne houden zij een praatje voor de hele school en dan volgen de verkiezingen.

De leerlingenraad wordt betrokken bij organisatorische en inhoudelijke zaken. Zo voert de leerlingenraad bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken met nieuwe leerkrachten.