ikc noord rijk
 


leden van de ouderraadOuderraad
De ouderraad bestaat momenteel uit 10 leden. Tijdens de ouderavond presenteert de vereniging een jaarverslag van het voorgaande schooljaar evenals de financiële verantwoording en de begroting van het lopende jaar. De oudervereniging vergadert minimaal drie keer per jaar en bespreekt de lopende zaken en de naderende feesten. Indien nodig komt ze vaker bij elkaar. De oudervereniging verleent ondersteuning bij organisatie en uitvoering van feesten en activiteiten.


notulen en jaarverslagen
OR begroting 2017-2018 (pdf)
OR Begroting 2016-2017 (pdf)
OR Begroting 2015-2016 (pdf)
OR Begroting 2014-2015 (pdf)

financiële verantwoording 2016-2017 (pdf)
financiële verantwoording 2015-2016 (pdf)
jaarrekening overzicht 2013-2014 (pdf)