ikc noord rijk
 4xw
groepsdoorbroken onderwijs met
Vier Keer Wijzer


afsluiting_thema_zuid-nederland
afsluiting thema Zuid-Nederland


themakunst1-2st
thema kunst in Nieuw Dakota


maquette6b
de kinderen zijn enthousiast
bezig met hun maquette


afsluitenthemaRomeinen6b
afsluiten van het thema Romeinen


wit
presentatie vier keer wijzer


presentatie_vier_keer_wijzer_groepen_7_en_8staand
presentatie vier keer wijzer


hoepelrok-s
hoepelrok ‐ thema pruiken en revoluties

VierKeerWijzer
VierKeerWijzer is een organisatiemodel voor adaptief onderwijs. VierKeerWijzer gaat uit van meervoudige intelligenties. Iedereen denkt anders, leert anders en handelt anders. Als je hier van uit gaat, betekent dat een afstemming tussen kind, volwassenen, leerstof, organisatie en schoolgebouw.
VierKeerWijzer is een model. De school kan dat model zelf invullen op de manier die past bij de kinderen van de school.

uitgangspunten
 • DOE kinderen: deze kinderen leren door te doen. Gebruiken gebaren, bewegingen en proberen uit.
   
 • KIJK kinderen: Deze kinderen zijn visuele sterk ontwikkelt. Denken in beelden. Zij hebben voorbeelden of plaatjes nodig. Tekenen veel en hebben een levendige fantasie.
   
 • GETAL: Deze intelligentie gaat om hoeveelheden, het zoeken naar logische verbanden. Deze kinderen kunnen goed ordenen en structureren.
   
 • SAMEN: Deze kinderen hebben een sterk ontwikkelt empatisch vermogen, kunnen zich makkelijk inleven in belevingswereld van een ander. Willen alleen maar samenwerken. Een kind wat contact zoekt en bemiddelt in conflicten.
   
 • TAAL: Deze kinderen zijn heel talig. Taal is hun communicatie middel. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen. Houden van discussiëren.
   
 • MUZIEK: Deze kinderen genieten van muziek. Horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan hun helpen teksten beter te onthouden.
   
 • IK: Deze kinderen zijn denkers en filosofen. Denken veel na over zich zelf, over meningen en opvattingen. Zij vragen veel en willen verhelderingen. Dit kind vraagt denk tijd omdat het veel te overdenken heeft.
   
 • NATUUR: Zijn kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen van alles, steentjes, stokjes etc. Deze kinderen hebben oog voor details. Kunnen goed observeren en rubriceren.
   
Als we met een thema van VierKeerWijzer werken gaan we in de ochtend gewoon rekenen, lezen en schrijven en werken we in de middag aan het thema.
Voor elke thema komen er vragen, bedacht door de leerkracht en vallend binnen de kerndoelen. Alle kerndoelen moeten namelijk wel gehaald worden.
De vragen worden besproken met de kinderen. Alle vragen moeten aan het eind het thema door alle kinderen worden beantwoord.

De I van Ik
We staan stil bij de vragen. Wat weet ik al! En wat zou ik willen weten.
Hierdoor worden de kinderen nog meer betrokken bij de onderwerpen en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

De E van Experimenteren en Ervaren
Binnen de thema’s wordt ruimte geboden aan de talenten van de kinderen.
De leerkracht maakt 16 kaarten, 2 per intelligentie. De kinderen kunnen daarmee aan de slag

De R van Resultaat
We moeten weten waar we het voor doen. Het thema eindigt met het weten van het resultaat. Dit zijn de vragen die beantwoord worden bij het thema en waar kinderen een uitwerking aan hebben gegeven. Opdrachten kunnen op verschillende manieren worden uitgewerkt. Geven van een presentatie is daar een van.

Dit schooljaar experimenteren we met VierKeerWijzer alvorens het voor deze school en deze kinderen goed uit te werken en er een definitieve vorm aan te geven.

De thema’s voor dit jaar zijn:
 • groep 1/2: het restaurant, de bibliotheek, mijn huis, ziek zijn
   
 • groep 3: mijn lijf, vogels in de winter, piraten, de uitvinder
   
 • groep 4: mijn lijf, reptielen, piraten, de uitvinder
   
 • groep 5: vroeger was het anders, van vroeger tot nu, oude Egypte, de prehistorie
   
 • groep 6: de romeinen, kloosters, vikingen, ridders en kastelen
   
 • groep 7: stad in de middeleeuwen, ontdekkingsreizen, de tachtigjarige oorlog, de gouden eeuw
   
 • groep 8: pruiken en revoluties, de industrie, twee keer oorlog, de laatste tijd