Ouderraad

Ouderraad

Naast de dagelijkse schoolse activiteiten die per groep kunnen verschillen vinden er gedurende het jaar ook een aantal gezamenlijke activiteiten plaats. Denkt u hierbij onder andere aan Sinterklaas, Kerstmis en natuurlijk het schoolreisje. Deze activiteiten worden door het leerkrachtenteam samen met de leden van de ouderraad georganiseerd.

Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad bestaat op dit moment uit 7 leden. Allen enthousiaste ouders die betrokken zijn bij de school, boordevol met ideeën zitten en de leerkrachten willen ondersteunen bij deze activiteiten.

  • Maartje Koning (voorzitter)
  • Kenza Alouch (penningmeester)
  • Ed Ditzel (secretaris)
  • Danielle Bongaardt, Nadia Ben Omar, Oscar Arts en Simone Wilkens.

Om de activiteiten te bekostigen vragen wij een ouderbijdrage. Deze stelt de ouderraad vast en zij draagt zorg voor het innen en beheer daarvan. Dit kan aan de hand van een incasso of contant op de momenten dat ‘het tafeltje’ bemand wordt in de hal in school.

Eens per jaar, meestal in de maand september, heeft de ouderraad, als vereniging, een jaarvergadering. Tijdens deze jaarvergadering, waarbij ouders van harte welkom zijn, wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage. Ook wordt een uiteenzetting gegeven van wat het afgelopen jaar zoal is gedaan en wat het komende schooljaar allemaal te bieden heeft. De begroting van het huidige schooljaar wordt hier ook toegelicht.

Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk evenement of festiviteit een werkgroep gevormd met leden uit het team van leerkrachten en leden uit de ouderraad. Deze werkgroepen bereiden de evenementen voor. Daarnaast helpen hulp ouders ondersteunen bij ieder evenement. Deze hulp ouders melden zich via de leerkrachten.

Jaarlijks zal de ouderraad, indien nodig, aan het begin van het schooljaar een oproep doen voor nieuwe leden voor het komende schooljaar. Iedere ouder is bevoegd om zichzelf kandidaat te stellen. Eigen initiatief is natuurlijk ook zeer welkom, dus als u zich wilt inzetten voor de ouderraad kunt u altijd even contact met de ouderraad opnemen.

We vragen enthousiaste ouders met een positieve grondhouding ten opzichte van de school en de activiteiten van de ouderraad, waarvan het wenselijk is dat men:

  • Tijdens evenementen/festiviteiten op school aanwezig kan zijn om te assisteren;
  • Vergaderingen van de ouderraad bijwoont, die ongeveer 6 maal per jaar plaatsvinden in het schoolgebouw of bij een van de leden;
  • Beschikbaar is voor minimaal één werkgroep per schooljaar, inclusief het bijwonen van eventueel extra vergaderingen en het assisteren bij de voorbereiding van een evenement.

Bijzondere vaardigheden zijn niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn belangrijk!

Wilt u meer informatie over de ouderraad? Er is altijd wel iemand op school aanwezig bij het halen of brengen van de kinderen. Mailen kan ook op or.noordrijk@innoord.nl