Ouderraad

Ouderraad

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is alweer even onderweg en de Ouderraad heeft de eerste vergadering achter de rug! Nu er door de coronamaatregelen geen ouderavond op school heeft plaatsgevonden willen wij jullie op deze manier informeren over wat de Ouderraad doet en wie wij zijn.
Binnenkort volgt er ook een (uitgebreid) jaarverslag van het afgelopen schooljaar waarin we nader zullen toelichten wat onze taken zijn en welke activiteiten we, ondanks alle beperkende maatregelen, hebben georganiseerd.
Ook zullen we dit schooljaar regelmatig een OR-update in de nieuwsbrief plaatsen over de activiteiten die eraan komen en die geweest zijn.
We kijken uit naar een feestelijk nieuw schooljaar, in nauwe samenwerking met de school en de klassen- en hulpouders!
Wat is het doel van een Ouderraad?
De Ouderraad heeft ten doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de samenwerking tussen de ouders, school(directie), het schoolteam en de Medezeggenschapsraad te bevorderen. Maar het belangrijkste doel is om de schooltijd voor onze kinderen zo plezierig mogelijk te maken!
In de praktijk houdt de OR zich bezig met het organiseren van binnen– en buitenschoolse activiteiten die door de bijdrage van de ouders en met inzet van hulpouders mogelijk worden gemaakt.
Denk hierbij aan verschillende sportactiviteiten, het Sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het Suikerfeest, het schoolreisje en nog veel meer. Kortom, activiteiten die ertoe bijdragen om de schooltijd van uw kind tot een feest te maken! En zeg nou eerlijk, dat is toch belangrijk?!

Samenstelling Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit het algemeen bestuur, een aantal leden en (minimaal) 1 afgevaardigde vanuit school.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het algemeen bestuur van de Ouderraad van de school.
De samenstelling van de OR is altijd in beweging, en bestaat thans uit:
 • Yorinde Segal, voorzitter
 • Manon Kramer-Burger, voorzitter
 • Ed Ditzel, secretaris
 • Sander Wielandt, penningmeester
 • Hanneke Geilenkirchen
 • Sandra Lont
 • Kristien van der Kaaij-de Jong
 • Oscar Arts
 • Sara Backer
 • Froukje de Visser (leerkracht groep 1-2 E), afgevaardigde vanuit School

Ik ben Manon Kramer-Burger, moeder van Benthe Kramer uit klas 1/2B. Sinds vorig jaar ben ik aangesloten bij de OR als voorzitter.
Het was een gek jaar waar we binnen de mogelijkheden toch samen met de leerkrachten leuke alternatieven hebben weten te bedenken. We hebben er zin in om dit jaar weer meer te organiseren voor de kinderen.

Mijn naam is Yorinde Segal en ik ben de moeder van Boaz (8B) en Eli (5A) en woon sinds 2  jaar in de Bongerd. Bij de ouderraad deel ik samen met Manon de voorzittersfunctie. Wij  coördineren o.a. de vergaderingen en het jaarverslag. Ik vind het belangrijk om betrokken te  zijn bij de kinderen en de school, en van mijn eigen schooltijd kan ik me de leuke tripjes,  schoolreisjes en eindfeesten goed herinneren, vandaar dat ik lid ben geworden van de OR.  Samen met Kristien ga ik weer opzoek naar leuke locaties voor het schoolreisje komend jaar  en ik kijk er naar uit samen met het enthousiaste team van de OR en de leerkrachten leuke  activiteiten voor alle kinderen van Noordrijk te organiseren.

 Ik ben Kristien van der Kaaij- de Jong, moeder van Noor (3C) en Boas (1/2A). Sinds 2 jaar ben  ik lid van de Ouderraad en heb samen met de andere leden en leerkrachten van school al  een aantal feesten en activiteiten mee mogen helpen bedenken en organiseren. Zo stond ik  ooit in pré-coronatijd als ‘barvrouw’ bij de kerstborrel voor de ouders glühwein en chocomel in te schenken, heb ik het afgelopen jaar samen met Yorinde het ‘schoolreisje op school’  georganiseerd, en lijkt het me geweldig als het dit jaar eindelijk lukt om een ouderwets  schoolreisje met de bus te regelen! 

 Mijn naam is Hanneke Geilenkirchen en ik ben de moeder van Tarah (6C) en Catho (1/2A).  Ongeveer 2 jaar geleden ben ik lid geworden van de ouderraad. Een van mijn taken is de  mailbox beheren en daarnaast natuurlijk, allerlei leuke activiteiten bedenken rondom de  festiviteiten op school samen met de rest van de or en de leerkrachten.

Mijn naam is Sara Backer, ik ben moeder van Adam (1/2D) en Noah (Mandarijntje KDV). Sinds dit  schooljaar ben ik een enthousiast lid van de OR. Ik wil graag mijn creativiteit inzetten om feesten en  activiteiten te organiseren die voor iedereen leuk zijn. Zo help ik dit jaar mee aan een inclusief  Sinterklaasfeest met grappige pieten, verrassingen en natuurlijk pepernoten om te snoepen. Ook  vieren we het Suikerfeest. Kinderen leren van elkaar over de ramadan en vieren samen feest. Eid  Mubarak allemaal! Genoeg gezelligheid kortom voor onze Amsterdammertjes om zich op te  verheugen.  

Hallo ik ben Ed Ditzel  

(en secretaris voor de OR) 

Ik ben vader van 3; Nikki Ditzel nu in groep 8 b, Robin Ditzel (nu voortgezet onderwijs) en Jeffrey (werkt al een tijdje in de zorg). 

Voor mijn beroep ben ik financieel adviseur/Makelaar en doe daarnaast nog veel vrijwilligerswerk,  zit al aantal jaar bij de OR en vind het vooral leuk voor de kinderen het nog gezelliger te maken op  school. En dat ze terug kunnen kijken op een fijne tijd! 

Dus altijd in voor een feestje en partijtje! 

Spreek me aan als je vragen hebt bv over de Ouderraad. Groetjes Ed

Mijn naam is Sandra Lont. Ik ben de moeder van Charlotte (13 jaar, bekend uit het Paashaas  filmpje 😉 en Benjamin (7A). Sinds twee jaar ben ik actief bij de Ouderraad. Ik vind het  belangrijk en leuk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Ik help graag bij de  feesten op school. Het afgelopen jaar met corona was het lastig voor de Ouderraad, omdat  we als ouders niet in school mochten komen. Dit wordt hopelijk nu weer beter.

Hoi, mijn naam is Sander Wielandt, vader van Mathilde (3B) en Hannah (6C). Als penningmeester  van de OR ben ik verantwoordelijk voor de begroting, de inkomsten en uitgaven en de financiële  verslaggeving. Daarnaast help ik met het organiseren van verschillende activiteiten. Ik zie de OR als  een mogelijkheid om de basisschooltijd van onze kinderen nog leuker te maken en de betrokkenheid  van ouders te vergroten. Mocht je ideeën of vragen hebben, spreek mij vooral aan.

 Oscar Arts, Vader van Neil 7A en Colin 5A. Je kan me altijd aanspreken over de ouderraad! Tot  snel

Om de activiteiten te bekostigen vragen wij een ouderbijdrage. Deze stelt de ouderraad vast en zij draagt zorg voor het innen en beheer daarvan. Dit kan aan de hand van een incasso of contant op de momenten dat ‘het tafeltje’ bemand wordt in de hal in school.

Eens per jaar, meestal in de maand september, heeft de ouderraad, als vereniging, een jaarvergadering. Tijdens deze jaarvergadering, waarbij ouders van harte welkom zijn, wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de bijdrage. Ook wordt een uiteenzetting gegeven van wat het afgelopen jaar zoal is gedaan en wat het komende schooljaar allemaal te bieden heeft. De begroting van het huidige schooljaar wordt hier ook toegelicht.

Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk evenement of festiviteit een werkgroep gevormd met leden uit het team van leerkrachten en leden uit de ouderraad. Deze werkgroepen bereiden de evenementen voor. Daarnaast helpen hulp ouders ondersteunen bij ieder evenement. Deze hulp ouders melden zich via de leerkrachten.

Jaarlijks zal de ouderraad, indien nodig, aan het begin van het schooljaar een oproep doen voor nieuwe leden voor het komende schooljaar. Iedere ouder is bevoegd om zichzelf kandidaat te stellen. Eigen initiatief is natuurlijk ook zeer welkom, dus als u zich wilt inzetten voor de ouderraad kunt u altijd even contact met de ouderraad opnemen.

We vragen enthousiaste ouders met een positieve grondhouding ten opzichte van de school en de activiteiten van de ouderraad, waarvan het wenselijk is dat men:

 • Tijdens evenementen/festiviteiten op school aanwezig kan zijn om te assisteren;
 • Vergaderingen van de ouderraad bijwoont, die ongeveer 6 maal per jaar plaatsvinden in het schoolgebouw of bij een van de leden;
 • Beschikbaar is voor minimaal één werkgroep per schooljaar, inclusief het bijwonen van eventueel extra vergaderingen en het assisteren bij de voorbereiding van een evenement.

Bijzondere vaardigheden zijn niet nodig. Enthousiasme en betrokkenheid zijn belangrijk!

Wilt u meer informatie over de ouderraad? Er is altijd wel iemand op school aanwezig bij het halen of brengen van de kinderen. Mailen kan ook op or.noordrijk@innoord.nl