Brede school

Brede school

IKC NoordRijk is een groeischool in de nieuwe wijk de Bongerd in Amsterdam Noord. Wij zijn het enige Integraal Kindcentrum in de buurt die werkt met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De verwachting is dat dit zal uitbreiden door de jonge gezinnen die zullen gaan wonen in de (nog te bouwen en op te leveren) huizen in de wijk. Het huidige leerlingenaantal is 429. De groepen zijn bewust klein gehouden. Wij hebben op het moment vijf groepen 1/ 2 waarbij in januari een 6e groep start, twee groepen 3, twee groepen 4, een groep 4/5, een groep 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.

De school is open en ruim opgezet met veel licht en mogelijkheden om de ruimtes open te zetten en te combineren. Ook het schoolplein is groot waardoor de kinderen veel mogelijkheden hebben om te bewegen. Het afgelopen jaar is het plein ook goed onder handen genomen waardoor er nog meer beweegmogelijkheden in de vorm van een voetbalkooi en beweegparcours bij zijn gekomen. Door deze opzet is er veel ruimte op het plein maar voelt het door de verschillende zones toch als een knus speelterrein.

Op IKC NoordRijk werken meedere partijen samen aan de realisatie van de brede school. Voor een overzicht van deze partners klikt u hier.

Vanuit school is een naschools project ‘Groenrijk’ gefaciliteerd. Dit project verzorgt de groene omgeving op het schoolplein, zowel de moestuinbak als de overige planten die op het plein te vinden zijn. Daarnaast proberen zij door de wijk heen de leefomgeving schoon, aangenaam en groen te houden.

Peuters IKC Noordrijk

Ook is er een oudervereniging gestart door ouders van onze kinderen, het paard van Noord. Zij hadden in eerste instantie als doel om het de oude kraan in ere te herstellen maar zijn hiernaast vanuit school nog steeds bezig met buurtactiviteiten en (school)feesten.