Onze visie en missie

Onze visie en missie

IKC NoordRijk werkt succesvol aan de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar. Alle leerkrachten en pedagogische medewerkers werken aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters en een goed pedagogisch klimaat. Denkt u hierbij aan; werken met dezelfde thema’s, overdrachtsgesprekken bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool, woordenschatontwikkeling via de methode LOGO3000 (doorgaande leerlijn 2-8 jarigen).

Onderwijs op maat

Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod voor alle kinderen of zoeken de expertise om kinderen met meer hulpvragen te helpen. Dit gebeurt, in overleg met ouders, zowel onder als na schooltijd. In de praktijk betekent het dat de leerkrachten geschoold worden om elk kind een passend aanbod te bieden.

Programma gezonde leefstijl

Wij zijn op dit moment bezig met  de certificering om een Jump-in school te worden. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen gezond eten en veel bewegen. Het scholenprogramma Jump-In helpt scholen gezondheid op de agenda te zetten en met name dat kinderen veel gaan en kunnen bewegen. De school beschikt over een grote gymzaal en speelzaal om dit mogelijk te maken. Beweegonderwijs staat hoog op het programma.

Individuele talentontwikkeling

Ook werken wij aan de certificering Werken met talenten, Vier keer Wijzer school. Vier keer Wijzer is ontstaan vanuit de theorie van Howard Gardner (1998). Samen met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin werken we aan een gemeenschappelijk doel. De visie hierbij is leren vanuit intrinsieke motivatie. “Wij stellen het kind centraal met al zijn of haar talenten. IKC NoordRijk is een stimulerende plek waarin iedereen zichzelf ontdekt en waarin we samen groeien”. De school is al een paar jaar bezig om het Vier keer Wijzer concept te implementeren. In de praktijk betekent het dat we uitgaan van de talenten van de kinderen, de een leert door te doen, de ander moet het voor zich zien. We werken binnen het Integraal Kindcentrum het hele jaar door met thema’s en binnen die thema’s kunnen de kinderen de onderzoeksvragen kiezen die bij hem of haar past. De school werkt niet met aparte methoden voor geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. De onderwerpen uit deze methoden worden uitgewerkt in de thema’s waar de kinderen 3x per week aan werken.