Onze visie en missie

Onze visie en missie

IKC NoordRijk werkt succesvol aan de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar. Alle leerkrachten en pedagogische medewerkers werken aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters en een goed pedagogisch klimaat. Denkt u hierbij aan; werken met dezelfde thema’s, overdrachtsgesprekken bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool, woordenschatontwikkeling via de methode LOGO3000 (doorgaande leerlijn 2-8 jarigen).

Onderwijs op maat

Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod voor alle kinderen of zoeken de expertise om kinderen met meer hulpvragen te helpen. Dit gebeurt, in overleg met ouders, zowel onder als na schooltijd. In de praktijk betekent het dat de leerkrachten geschoold worden om elk kind een passend aanbod te bieden.

Individuele talentontwikkeling

Ook werken wij aan de certificering Werken met talenten, Vier keer Wijzer school. Vier keer Wijzer is ontstaan vanuit de theorie van Howard Gardner (1998). Samen met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin werken we aan een gemeenschappelijk doel. De visie hierbij is leren vanuit intrinsieke motivatie. “Wij stellen het kind centraal met al zijn of haar talenten. IKC NoordRijk is een stimulerende plek waarin iedereen zichzelf ontdekt en waarin we samen groeien”. De school is al een paar jaar bezig om het Vier keer Wijzer concept te implementeren. In de praktijk betekent het dat we uitgaan van de talenten van de kinderen, de een leert door te doen, de ander moet het voor zich zien. We werken binnen het Integraal Kindcentrum het hele jaar door met thema’s en binnen die thema’s kunnen de kinderen de onderzoeksvragen kiezen die bij hem of haar past. De school werkt niet met aparte methoden voor geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. De onderwerpen uit deze methoden worden uitgewerkt in de thema’s waar de kinderen 3x per week aan werken.

Programma gezonde leefstijl

Wij zijn op dit moment bezig met  de certificering om een Jump-in school te worden. De Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen gezond eten en veel bewegen. Het scholenprogramma Jump-In helpt scholen gezondheid op de agenda te zetten en met name dat kinderen veel gaan en kunnen bewegen. De school beschikt over een grote gymzaal en speelzaal om dit mogelijk te maken. Beweegonderwijs staat hoog op het programma.

Eten & drinken

De gemeente Amsterdam probeert alle kinderen via scholen te stimuleren gezonde keuzes te maken rond eten en drinken. Wij van IKC NoordRijk vinden dit ook erg belangrijk en werken hierbij samen met Jump-in om de kinderen dit via ons lesaanbod uit te leggen en in de klas zo veel mogelijk uit te voeren.

De voedingsadviezen die hier beschreven staan, zijn gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum en vormen uitgangspunt van ons beleid.

10-uurtje:

Tijdens het 10-uurtje wordt uitsluitend fruit of groente gegeten.

Lunch:

Om de lunch zo gezond mogelijk in te vullen willen wij u vragen met het volgende rekening te houden

  • Het liefst volkoren of bruin brood
  • Zo min mogelijk zoet beleg

Heeft een kind te vaak iets anders mee dan mag dit natuurlijk die dag wel gegeten worden maar zal de leerkracht hierover met u in gesprek gaan.

Drinken:

Op school willen wij het liefst zien dat alle kinderen water drinken. Eventueel kunt u ook aan deze alternatieven denken:

  • water
  • (gekoelde) thee zonder suiker
  • (school)melk, karnemelk of sojamelk

Trakteren:

Vanwege de corona maatregelen mogen er op dit moment alleen voorverpakte artikelen uitgedeeld worden dus geen zelfgemaakte traktaties.

Koekjesdag:

De laatste dag voor de vakantie is ‘koekjesdag’, op deze dag mogen de kinderen een koekje meenemen naar school ter aanvulling op het 10-uurtje.

Schoolfeesten:

Tijdens feesten wordt er natuurlijk ook op het eten gelet. Het gaat dan natuurlijk niet om alleen gezond eten maar dit zal wel de boventoon voeren.