Over Social Schools

Over Social Schools

Op school communiceren wij via Social Schools met de ouders. Social Schools maakt de samenwerking in de driehoek kind, school, ouder(s) laagdrempelig. Ze bieden een compleet en veilig communicatieplatform voor scholen, kinderen en ouders. Social Community biedt de communicatietools die een eigentijdse basisschool nodig heeft. Zo helpt Social Community met het verbeteren van de communicatie met ouders en de ouderbetrokkenheid en het verbeteren van de kennisdeling en samenwerking binnen de school en bovenschools.

Zodra uw kind bij ons op school komt kunnen wij u als ouder direct koppelen aan uw kind. U ontvangt dan alle informatie die vanuit school gestuurd wordt die voor u en uw kind van belang zijn. Ook kunt u via Social Schools contact zoeken met de leerkracht van uw kind.