Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Leerlab

Komt snel.

Doelab

Komt snel.

Muziekonderwijs

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.

Muziek maken heeft kinderen zoveel te bieden, het is een enorme verrijking. Een instrument bespelen en (samen) muziek maken is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek heeft dit herhaaldelijk aangetoond. Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Elk kind zou de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis.

Wekelijks krijgen kinderen van het Leerorkest muzieklessen aangeboden. De kinderen van groep 1 t/m 4 doen mee aan Zing Zo en de kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen de kans om een muziekinstrument te leren bespelen.

Naschoolse activiteiten

Op IKC Noordrijk hebben wij zowel culturele als sportieve naschoolse activiteiten. Hierbij werken wij samen met stichting Wijsneus en stadsdeel Amsterdam Noord. Tijdens het schooljaar wordt er gewerkt in 3 blokken van in totaal 10 lessen. Er wordt altijd een verdeling gemaakt op leeftijd zodat de activiteit goed aansluit op het niveau van de kinderen.

Stichting Wijsneus verzorgt de meer culturele activiteiten. Zij hebben binnen hun aanbod een breed scala aan creatieve, wetenschappelijke en artistieke activiteiten met gespecialiseerde docenten.

De afdeling sport verzorgt de sportieve activiteiten binnen school. Voor deze lessen worden gediplomeerde sporttrainers gevraagd die eerst een introductie komen geven tijdens de gymles. Aan het einde van deze lessen komt een afsluiting met daarbij een doorstroommogelijkheid naar een vereniging die deze sport in de buurt aanbiedt.