Vreedzame school

Vreedzame school

Op IKC Noordrijk werken wij met de methode “De Vreedzame School”. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Deze methode beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, kinderen samen leren beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We willen dat kinderen zorgzaam zijn en zich verantwoordelijk voelen voor anderen. We werken met elkaar aan “democratisch burgerschap” en zorgen als leerkrachten dat kinderen kunnen oefenen in ”democratische praktijken”. Wij willen kinderen een stem geven en hen tegelijkertijd leren om op een verantwoorde manier met die stem om te gaan. Dat betekent in de praktijk dat er leerlingen geleerd wordt om op een simpele manier aan te geven dat zij iets niet prettig vinden en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

  • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
  • het creëren van een positieve sociale en morele norm
  • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Leerlingen in de groepen 7 en 8 worden opgeleid tot mediator. Als er tijdens een pauze een conflict is wat niet door de leerlingen zelf kan worden opgelost kunnen zij de hulp van de mediator inroepen. De mediator heeft een stappenplan die hij of zij volgt om samen tot een oplossing van het conflict te komen.

De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingenraad komt een keer in de maand bij elkaar en levert ideeën aan voor allerlei zaken en helpen met het  organiseren daarvan. De leerlingenraad brengt zelf punten in de vergadering die vanuit de groepsvergadering naar voren komen. Zo leren wij kinderen op een prettige en veilige manier samen te spelen en te leren.